استاد پناهیان « پایگاه فرهنگی مذهبی آفتاب هشتم

right

استاد پناهیان – رهبر منطقه و جهان

سخنرانی بسیار زیبای استاد پناهیان در مورد امام خامنه ای و رهبری ایشان در منطقه و جهان